Objectives

उद्देश्य

देशभरिका जुनियर प्रहरी अधिकृतको आधारभूत तथा उन्नत तालिम सञ्चालन गर्ने केन्द्रको रूपमा स्थापित भएको यस शिक्षालय आफूलाई तालिम वातावरण, मानव स्रोत तथा भौतिक संसाधन लगायतका पक्षमा नमुना केन्द्रको रूपमा स्थापित गराउन क्रियाशिल छ । यस शिक्षालयले सिक्ने, सिकाउने र सिक्ने सहयोग तथा अवसर दिने (Learn, Help learn, Let learn), आपसी सम्मान गर्ने (Mutual Respect) तथा कामले बोल्ने (Speak Action) मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गरेको छ। यस शिक्षालयका मुख्य उद्देश्यहरू निम्न छन् :-

१.नेपाल प्रहरीको जुनियर प्रहरी अधिकृतहरूलाई आधारभूत तालीम सञ्चालन गरी ज्ञान, सीप, आचरण तथा प्रहरी संस्कार र मूल्य मान्यताहरूको विकास गर्ने,

२.जुनियर प्रहरी अधिकृतहरुको समय सापक्ष दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र वृति विकासको लागि विभिन्न उन्नत तालीमहरु सञ्चालन गर्ने,

३.नियमित अतिरिक्त कृयाकलापको माद्यमबाट प्रशिक्षक, प्रशिक्षार्थी लगायत सबै प्र. क. हरूको व्यक्तिगत क्षमतालाई प्रष्फुटन गराई व्यक्तित्व र आत्मविश्वाशको अभिवृद्धि गराउने,

४.प्रहरी र नागरीकमा समाजमा रहेको समस्याको रचनात्मक समाधानका लागि सामाजिक सहकार्य गर्ने ईच्छा शक्तिको सञ्चार गर्ने,

५.प्रशिक्षार्थी र प्रशिक्षकहरूबीच अधिकतम अन्तर्क्रियाको अवसर सिर्जना गरी ज्ञान, सीप र धारणा आदारप्रदानको वातावरण बनाई आपसी सम्मान र विश्वासमा आधारित दिगो सम्बन्ध स्थापना गर्न सहयोग गर्ने ।

६.स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्वन्धन प्राप्त गरी प्रहरी र सुरक्षासंग सम्वन्धित विभिन्न शैक्षिक तथा अनुसन्धानात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने र गोष्ठी, भेला, सम्मेलनहरू आयोजना गर्ने ।

७.तालीम केन्द्र तथा संगठनको विकास, व्यवसथापन र पेशागत ज्ञान, सीप, दक्षता अभिवृद्धि सम्बन्धी अनुसन्धानात्मक कृयाकलापहरू सञ्चालन गर्ने ।