Facilities

 आवास सुविधा
• आधारभूत प्रशिक्षार्थी व्यारेक
• उन्नत प्रशिक्षार्थी व्यारेक
• महिला व्यारेक
• निर्देशक निवास
• सि.प्र.अ. व्यारेक
• प्र.नि. व्यारेक
• जु.प्र.अ. व्यारेक
• जु.प्र.अ./प्र.ह./प्र.ज. परिवार आवास

मेश सुविधा
• सि.प्र.अ. मेश
• जु.प्र.अ. मेश
• प्र.ह./प्र.ज. मेश
• उन्नत प्रशिक्षार्थी मेश
• आधारभूत प्रशिक्षार्थी मेश

स्वास्थ्य सुविधा
• M.I. Room (MBBS डाक्टर)

खेलकुद सुविधा
• फुटबल ग्राउण्ड
• भलिवल ग्रउण्ड
• व्याटमिन्टन हल
• टेवल टेनिस
• ह्याण्डबल ग्राउण्ड
• शारिरीक बाधापार (Physical Obstacles)

लाईब्रेरी सुविधा
• बुक पुस्तकालाय
• विद्युतीय पुस्तकालाय

संचार सुविधाहरु
• रेडियो सेट
• टेलिफोन/फ्याक्स
• ईन्टरनेट
• ईन्ट्रानेट

कम्प्युटर सुविधा
• ईन्टरनेटको प्रयोग
• प्रशिक्षार्थीहरुका लागि ह्याण्डसआउट सर्भर मार्फत उपलब्ध

अन्य सुविधाहरु
• भि.भि.आई.पि./भि.आई.पि. गेष्ट हाउस
• अपराध अनुसन्धान अभ्यास कक्ष
• योगा हल
• स्वीमिङ पुल
• जिम हल
• सेमुलेसन
• लन्ड्री रुम
• क्यान्टिन
• होजियारी
• हजाम घर
• स्नान कक्ष